Nelostie

Tavoite

Tavoitteenamme on varmistaa, että nelostietä kehitetään Suomen kaikkein keskeisimpänä liikenneväylänä

Nelostie yhdistää Suomen kylät ja kaupungit Euroopan metropoleihin. Nelostie on maamme selkäranka, joka luo hyvinvointia ympärilleen. Turvallinen tieyhteys antaa mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä. Siksi Suomen pääväylälle tarvitaan lisää moottoritieosuuksia, ohituskaistoja ja sujuvia liittymiä.

Miksi ja miten?

  1. Nelostie yhdistää maamme Eurooppaan. Nelostien kehittämisestä Suomen keskeisimpänä liikenneväylänä on jo tehty poliittinen päätös – nyt on tekojen aika.
  2. Nelostie mahdollistaa sujuvamman, turvallisemman ja puhtaamman liikkumisen läpi Suomen. Siksi liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta sekä tienvarsipalveluita ja vaihtoehtoisten käyttövoimien tankkaus- ja latauspisteitä tulee kehittää Nelostiellä. Tasaisesti sujuva liikenne ilman turhia kiihdytyksiä ja jarrutuksia on yksinkertainen keino vähentää päästöjä. Nelostien merkitystä korostaa se, että 67 % tavaraliikenteestä ja 86 % henkilöliikenteestä tapahtuu tieosuuksilla.
  3. Nelostie auttaa ylläpitämään elinvoimaisuutta läpi Suomen 1 157 kilometrin matkalla. Nelostie on ainoa liikenneväylä, joka yhdistää saumattomasti maamme etelästä pohjoiseen. Siksi se lisää merkittävällä tavalla alueen matkailu- ja elinkeinoelämän yleisiä toimintaedellytyksiä.
  4. Nelostie mahdollistaa kestävämmän kasvun niin ympäristölle kuin asukkaille. Siksi Nelostien ympäristöä ja tiemaisemaa parannetaan kehityksen periaatteet huomioiden sekä Nelostien tienvarren asukkaiden ja tienkäyttäjien ympäristötietoisuutta lisätään. Virikkeelliset matkustuskokemukset ja paikalliskulttuurin esiin nostaminen tarjoavat elämyksiä myös matkustajille.

Lataa tästä esitteemme Nelostie – Läpi Suomen ja elämän

Kärkihankkeet ja -tavoitteet 2023-2027

Vt 4 kärkihankkeet ja -tavoitteet linjataan yhdistyksen vuosikokouksessa. Alla kärkihankkeet ja -tavoitteet hallituskaudelle 2023-2027.

Kärkihankkeiksi on valittu seuraavat kohteet:

  1. Vaajakosken kohta (Jyväskylä)
  2. Leivonmäki-Vaajakoski (Jyväskylä, Toivakka, Joutsa)
  3. Iin ohikulkutie (Ii)

Suunnitteluvalmiuden nostamista vaativat kohteet:

  1. Aholaita-Lohikoski (Jyväskylä)
  2. Vehniä-Äänekoski (Laukaa-Uurainen-Äänekoski)

Tavoitteena myös Nelostien kehittämiskohteiden suunnitteluvalmiuden nostaminen pohjoisessa (Haaransilta-Pulkkila-Pyhäjärvi-väli sekä Simon kohta) ja Keski-Suomessa (Äänekoski-Pihtipudas-väli).

Lisäksi:

Yleisenä tavoitteena vaikuttaminen EU-rahoituksen (CEF 2 -rahoitus) kohdentamiseen maantieverkolla tapahtuvaan kehittämiseen TEN-T-ydinverkolla (ml. vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkoston kehittyminen, tieliikenteen digitalisaatio ja military mobility-näkökulma).