Nelostie

Läpi Suomen ja elämän

Me haluamme varmistaa, että Nelostietä kehitetään Suomen kaikkein keskeisimpänä liikenneväylänä

Me suomalaiset raivasimme yhteydet erämaihin, nostimme teollisuuden avulla maastamme vauraan ja tasa-arvoisen yhteiskunnan. Nelostie on maamme selkäranka, joka luo hyvinvointia ympärilleen. Se luo yhtenäisen virran maaseutujen elinkeinojen, kaupunkien, terminaalien ja muun Euroopan kanssa.

Suomalaisten yritysten talous tukeutuu tehokkaaseen logistiikkaan. Kilpailuetua luodaan konkreettisilla arjen teoilla, jotka varmistavat sujuvat ja turvalliset liikenneyhteydet. Siksi Suomen pääväylälle tarvitaan lisää moottoritieosuuksia, ohituskaistoja ja sujuvia liittymiä, jotka lyhentävät kuljetusaikoja, vahvistavat toimitusvarmuutta ja auttavat lisäämään turvallisuutta.

Suomi on jo sitoutunut rakentamaan oman osuutensa EU:n TEN-T -ydinliikenneverkosta valmiiksi tavoitevuoteen 2030 mennessä. Jotta Nelostie täyttää eurooppalaiset kriteerit sovitusti, aikaa ei ole hukattavaksi. Siksi Nelostie tarvitsee huomiotanne nyt.

Tavoitteemme Faktaa Nelostiestä Nelostie E75 ry